Opleiding en training

veranderingsmanagement


 

Niets valt zo moeilijk te organiseren, niets maakt zo weinig kans op succes, niets is zo gevaarlijk bij het doorvoeren ervan, als vernieuwingen. Wie zich daarvoor inzet, maakt zich allen die van de oude situatie profiteerden tot vijanden – terwijl hij op weinig enthousiasme mag rekenen bij hen die uit de nieuwe toestand profijt zouden kunnen halen. Hun lauwheid spruit voort, enerzijds uit vrees voor de tegenstanders die zich op statuten en tradities kunnen beroepen; anderzijds uit het feit dat mensen over het algemeen achterdochtig zijn en nieuwigheden nooit echt vertrouwen voordat zij er beter van zijn geworden. Bijgevolg zullen allen die tegen veranderingen gekant zijn, bij elke gelegenheid fanatiek ten aanval blazen, en zullen de voorstanders liever de kat uit de boom kijken. Met als resultaat dat de positie van de vernieuwers en hun medestanders altijd gevaar loopt (Machiavelli Il Principe 1532).
Veranderingen leiden vaak tot onzekerheden, kritiek en vragen bij de medewerkers, klanten, gebruikers en burgers. Vaak gaan ze ook gepaard met politieke spelletjes aangezien belangrijke persoonlijke belangen op het spel staan. Wanneer het veranderingsproces niet op een professionele en goed doordachte manier wordt uitgevoerd, zal de kans op mislukken groeien. Deze opleiding gaat na hoe u het veranderingsproces goed kan managen? U krijgt een aantal tools en een stappenplan die u moet doorlopen om het veranderingsproces tot een goed einde te brengen met de aandachtspunten en valkuilen mee waarmee u rekening moet houden.
 

Programma


• Waarom is veranderen zo gecompliceerd?
• De voorafgaandelijke diagnose
• Veranderingsstrategieën en benaderingen
• Hoe pak ik een veranderingstraject het beste aan?
• Rol, competenties, stijl van de veranderingsmanager
• Hoe reageren medewerkers op veranderingsprocessen? Hoe met weerstanden omgaan? Hoe de interne politieke belangen managen?
• De interne en externe communicatiestrategie bij veranderingsprocessen?
• Onderhandelings- en inspraaktechnieken bij veranderingsprocessen.

 Open opleidingen

Nieuwsbrief

Netwerk