Opleiding en training

Communicatie en persmanagement

Communicatiestrategie en planning

Veel situaties vragen om een communicatieplan. Elk communicatieplan steunt echter op een coherente communicatiestrategie. Hoe werk je deze uit en hoe vertaal je de strategie in een coherent communicatieplan? Deze opleiding richt zich niet uitsluitend tot communicatieverantwoordelijken, communicatiemedewerkers maar ook tot de directie en raden van bestuur om meer inzicht te krijgen in de basisprincipes van een sterke communicatiestrategie.


Programma

 • Het belang van communicatie voor een organisatie
 • Het bepalen van de strategische communicatiedoelstelling en vertalen in een coherente strategie.
 • Analyse van de doelgroep
 • Formuleren van de boodschap
 • Welke communicatie-instrumenten gebruiken?
 • Organisatie van de communicatieactiviteit
 • Optioneel: Workshop waarbij de bestaande communicatiestrategie wordt doorlicht en geherdefinieerd.Interne communicatie en informatiedeling

Interne communicatie is vaak het zwakke broertje in de communicatiestrategie en operationele doelstellingen van heel wat openbare besturen, organisaties of bedrijven.

Bij onderzoek naar medewerkerstevredenheid blijkt dat vooral de interne communicatie een reden is tot ontevredenheid. Wanneer medewerkers het gevoel krijgen dat ze te weinig informatie verkrijgen, onvoldoende weten wat van hen wordt verwacht, zullen ze zich niet betrokken voelen bij de werking van de organisatie.

Interne communicatie is de noodzakelijke factor om:

 • De medewerkers alle noodzakelijke informatie te bezorgen die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
 • De medewerkers te blijven motiveren en betrokken te houden.
 • Het samenhorigheidsgevoel en de samenwerking tussen de medewerkers te versterken.
 • De bereidheid en het draagvlak voor verandering ook in de hoofden van elke medewerker te verankeren.
   

Programma

 • Belang van interne communicatie
 • Het opstellen van een intern communicatieplan
 • De nieuwe mogelijkheden van de social media bij interne communicatie.
 • De noodzakelijk communicatieve vaardigheden voor directie en middenmanagement.
 • Hoe een interne communicatieaudit voeren?
 • Praktische oefening specifiek gericht op de context waarin uw organisatie actief is.Crisiscommunicatie

Geen enkele organisatie kan het risico van een crisis nog uitsluiten. De media bericht constant over kleine en grote crisissen: ongelukken, fabricagefouten, voedselvergiftigingen, sociale conflicten, ontevreden klanten of burgers, een interne klacht van een medewerker…. Een tijdige en correcte reactie kan niet alleen de schade beperken, maar kan ook aanleiding geven tot een groter vertrouwen in uw organisatie. Daarom moet elke organisatie voorbereid zijn om snel en adequaat te reageren ingeval een crisis uitbreekt.
Met deze opleiding wordt u hierop voorbereid.


Programma

 • Kenmerken en structuur van een crisis
 • De voorbereidingsfase
 • Monitoring van de risico’s
 • Crisismanagement: hoe een crisis communicatief onder controle houden?
 • Het crisiscommunicatieplan
 • Hoe met de media werken ingeval van crisis?
 • Praktische oefening waarbij de deelnemers worden gevraagd om een fictieve crisissituatie te beheren.Persmanagement en woordvoerderschap

Het imago van een organisatie, het draagvlak van een project staat of valt met de perceptie die de wereld ervan heeft. Uit onderzoek blijkt dat dit voornamelijk wordt bepaald door de pers, veeleer dan door de eigen communicatiekanalen zoals websites, jaarverslagen, brochures en andere. Media en pers zijn geen bedreiging maar eerder een opportuniteit, voor zover men beschikt over een professioneel uitgebouwd persmanagement.


Programma

 • De rol van de media in de communicatiestrategie
 • Hoe ziet het Belgisch medialandschap eruit?
 • Het profiel van de moderne journalist en hoe gaan ze te werk?
 • De impact van de nieuwe sociale media op de pers
 • Welke persinstrumenten bestaan er en hoe ze gebruiken (persbericht, primeur, persconferenties, interviews)?
 • Wat is een goede woordvoerder of perscontact? Wat is zijn rol binnen de organisatie?
 • Welke zijn de belangrijkste aandachtspunten in de werking met de pers?
 • Praktische training en oefeningen voor het waarnemen van het woordvoerderschap.Nieuwe sociale media

Voor of tegen, niemand kan nog ontkomen aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube. De nieuwe sociale media maken deel uit van het dagelijkse leven van de burger. In deze opleiding leert u over de opportuniteiten en valkuilen van de nieuwe sociale media en hoe ze kunnen geïntegreerd worden in de globale communicatiestrategie en de dagelijkse werking van uw organisatie.


Programma

 • Het belang van de nieuwe sociale media
 • Facebook, Twitter, LinkedIn,Youtube van nabij bekeken en praktisch toegepast (hoe werken ze?) 
 • Wat kunnen de nieuwe media een organisatie bijbrengen?
  • Informeren en dialoog
  • PR & reputatiemanagement
  • Employer branding
  • Sensibiliseren en gedragsverandering
  • Monitoring 
 • De randvoorwaarden voor sociale media:
  • Organisatie en projectmanagement
  • Budgettair en beschikbaarheid personeel
  • Personeelbeleid en cultuur
  • Technische infrastructuur
  • Juridisch kader 
 • Actieplan om de nieuwe sociale media te integreren in de werking. Richtlijnen voor het gebruik van de nieuwe media door de medewerkers. Hoe organiseer ik het gebruik ervan? 
 • Aandachtspunten, valkuilen en praktische tips


Open opleidingen

Nieuwsbrief

Netwerk