›› Home ›› Nieuws
Onze opleidingen voor het voorjaar 2013

Nieuws

Onze opleidingen voor het voorjaar 2013

Workshop social media voor directie, management en decision makers

Crisiscommunicatie en persmanagement: een praktische handleiding van do’s en dont’s

Workshop veranderingsmanagement in praktijk: de principes, de valkuiken, hoe krijgen we iedereen mee?

Verkopen aan de overheid. Hoe zit de overheidsmarkt in elkaar,  wat zijn de aandachtspunten om succesvol te zijn  op de overheidsmarkt ?

Workshop interne en externe communicatie voor leidinggevenden, directie en management

INTERESSE / INSCHRIJVING / VRAGEN?

Neem contact met ons: olivier.charon@dcconsultancy.eu / telefonisch 0475.400.541

 

Workshop social media voor directie, management en decision makers

Facebook, twitter, linkedin, youtube… Iedereen praat erover, is ermee bezig maar is het ook belangrijk voor uw organisatie, voor u als directie, management of beleidsverantwoordelijke?

Met deze vraag zit u waarschijnlijk. Troost u, u bent niet de enige…De opportuniteiten, de strategische meerwaarde maar ook de valkuilen van de nieuwe sociale media zijn nog onvoldoende gekend door het management van organisaties.

Met deze workshop biedt DC Consultancy u de mogelijkheid om aan de hand van praktijkvoorbeelden de strategische meerwaarde van de nieuwe media voor uw organisatie te ontdekken zowel op het vlak van externe en interne communicatie als op het vlak van employer branding. U zult ook de mogelijkheid ontdekken om als leidinggevende of beleidsverantwoordelijke aan personal branding te doen, om beter in dialoog te treden met uw klanten, medewerkers, gebruikers of burgers. Hierbij komen alle praktische organisatorische aspecten uitgebreid aan bod zodat u de juiste keuzes kunt maken en de gevolgen correct kunt inschatten.
Door u als directie of beleidsverantwoordelijke sociaal te begeven krijgt uw organisatie een gezicht. Door te luisteren via sociale media bent u op de hoogte van wat er speelt in de markt, bij de gebruikers of burger. Laat deze kans niet liggen. Laat als directie of beleidsverantwoordelijke zien dat uw onderneming innovatief en vooruitstrevend is. Ga in gesprek en luister.
 

Programma

• De strategische meerwaarde en opportuniteiten van de nieuwe sociale media
• Facebook, youtube, linkedin, twitter….in detail bekeken. Hoe werken ze in praktijk?
• Hoe een nieuwe mediastrategie ontwikkelen en uitrollen in uw organisatie met bijzondere aandacht voor alle praktische organisatorische aspecten?
• Aandachtspunten en valkuilen bij de implementatie
• Praktische praktijkvoorbeelden

Crisiscommunicatie en persmanagement

Publieke en private organisaties zijn in onze moderne communicatiemaatschappij dagelijks blootgesteld aan risico’s en imagoschade. Een brand, een bewoner van een woonzorgcentrum krijgt de verkeerde medicatie toegediend, een voedselvergiftiging bij klanten, een klacht voor pesten wordt ingediend bij de gemeentesecretaris….
Door de nieuwe assertiviteit van burgers en klanten bestaat er een groot risico dat dit in de media, op facebook en andere communicatiekanalen wordt bekendgemaakt. Niet alleen de operationele werking maar ook het imago en de reputatie van de organisatie of het bedrijf, waaraan jaren is gewerkt, wordt op één dag vernietigd.

Hopelijk herkend u zich niet in deze situatie, maar het kan u morgen overkomen. Hoe pakken we dit aan, hoe slagen we erin de situatie onder controle te houden? Een goede voorbereiding en de juiste aanpak tijdens de crisis zijn cruciaal, waarbij een snelle, open en respectvolle communicatie met de buitenwereld en betrokken actoren centraal staat. Dit kan niet alleen de schade beperken, maar eventueel ook een crisissituatie omwenden tot een groter vertrouwen in de organisatie.

Onze opleiding zal u hiertoe optimaal voorbereiden zodat u een crisis niet lijdzaam ondergaat maar van een crisis een opportuniteit maakt waar uw organisatie sterker uit komt.

 Programma

  • Wat is een crisis? Wat is crisiscommunicatie?
  • De verschillende fases in een crisis
  • De voorbereiding: het crisiscommunicatieplan (risicoanalyse, de operationele organisatie, crisiscommunicatiecel, monitoring,simulaties en trainingstechnieken)
  • Hoe een crisis communicatief optimaal beheren: aanpak en strategie?
  • Praktische oefening waarbij de deelnemers een crisissituatie zullen moeten beheren
  • Do’s en don’ts in crisiscommunicatie
  • Simulatie en rollenspel
     

Workshop veranderingsmanagement in praktijk

Elke verandering, herstructurering of integratieproces gaat gepaard met onzekerheden, kritiek en vragen bij de medewerkers, klanten, gebruikers en burgers. De kans op de nodige weerstand is groot aangezien persoonlijke belangen op het spel staan.  Functies gaan herzien worden, bepaalde personen zullen mogelijks de organisatie moeten verlaten, nieuwe gezichten zullen het voor het zeggen krijgen.
Wanneer het veranderingsproces niet op een professionele en goed doordachte manier wordt aangepakt, vergroot de kans op mislukken. Deze opleiding leert u het veranderingsproces goed te managen met aandacht voor alle valkuilen waarmee u rekening moet houden.

Programma

• Waarom is veranderen zo moeilijk?
• Hoe reageren medewerkers op veranderingen?
• De basisstappen van het veranderingsproces
• Mogelijke veranderingsstrategieën
• Hoe pak ik een veranderingstraject het beste aan: het interventie en communicatieplan?
• Praktische oefeningen, simulaties en rolspelen
 

Verkopen aan de overheid. 

De overheidsmarkt vertegenwoordigt een belangrijk deel van het Belgische bruto nationaal product (BNP). De overheid kan dus een belangrijke opportuniteit zijn om uw omzet te verhogen.
Maar wie zijn weg niet kent, wie niet alle knepen van het vak beheerst en niet de juiste contacten weet te leggen komt er moeilijk aan de bak. De beslissingmechanismen zijn namelijk minder transparant  dan ze lijken, er zijn ongekende spelregels die men moet kennen en respecteren, men moet zijn weg weten te vinden in het complexe kluwen aan instellingen en beleidsniveaus.
Met deze cursus willen wij u als verkoper of directie meer inzicht geven over de werking van de overheidsmarkt, welke netwerken belangrijk zijn, hoe de overheidsmarkt gestructureerd is, hoe u beter kunt lobbyen om aanbestedingsvoorwaarden in uw voordeel te bepalen? Deze cursus beoogt niet om de wet op de openbare aanbestedingen grondig te doorlichten maar eerder om de basiskennis te geven aan elke verkoper over de werking van de overheidssector, meer zicht te geven in de besluitvormingsprocessen die aan de basis van de verkoop liggen. Kortom een zicht voor en achter de schermen.
Deze cursus is de ideale basis om voor u zelf uit te maken of deze sector interessant is en hoe u de overheidsector het best strategisch benaderd. Door de strategische groepsoefeningen zult u hierop na de cursus meer zicht hebben.
Uiteraard kan deze cursus ook worden aangeboden als strategische workshop of teambuildingdag voor een verkoopsteam of medewerkers die actief zijn op de overheidsmarkt. Tevens is het ideaal om jonge verkopers meer inzicht te geven over de werking van de Belgisch overheidsmarkt. 

Programma

• Basisinzicht in de verschillende bestuursniveau en hun relatie
• De verschillende niveaus meer in detail bekeken: wat is een FOD(federale overheidsdienst), een Vlaams beleidsdomein, een IVA/EVA, , autonoom stadsbedrijf, het verschil tussen een gemeente en het ocmw….
• De basisprincipes van de wet op de openbare aanbestedingen (hoog niveau)
• Hoe verlopen de besluitvormingsprocessen op de verschillende beleidsniveau en wat is hun rol en belang in het verkoop of aanbestedingsproces, wie beslist op welk niveau, wie moet finaal valideren….?
• Hoe kan je de overheidsmarkt strategisch het best benaderen?
• Profiel en netwerken van de Belgisch ambtenaar
• De deontologische code van de ambtenaar en do’s and dont’s in contacten met ambtenaren
• Afsluitende strategische oefening waarbij elke deelnemer de onderwezen principes op zijn specifieke case zal kunnen toepassen met een collectieve groepsbespreking

 

Workshop interne en externe communicatietechnieken voor leidinggevenden, directie en management

Deze opleiding richt zich specifiek naar de noodzakelijke communicatievaardigheden voor directie en leidinggevenden. Van de directie, de leidinggevenden of het middenmanagement worden steeds meer eisen gesteld op zowel interne als externe communicatie.
Interne communicatie is een belangrijke motor om de medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden, om hen te sturen en te evalueren. Bovendien is een organisatie permanent het voorwerp van veranderingen en hervormingen waarbij de juiste communicatiestrategie en aanpak bepalend zijn voor het draagvlak en het succes van het veranderingstraject.
Naast de interne communicatie is ook de externe communicatie  steeds belangrijker. Media, klanten, politieke overheden, de mondige burger, aandeelhouders, allen stellen ze steeds meer eisen op het vlak van  externe communicatie. Een trend die nog versterkt wordt door de komst van de nieuwe sociale media.
Elk directielid of leidinggevende wordt willens nillens een communication manager. Of ze dit willen of niet, niemand ontsnapt aan de dans. Vivons cachés et heureux is heellaas niet meer van deze tijd anno 2012. U bent dus beter voorbereid. Deze cursus wil u hierbij helpen.
 

Programma
 

Deze cursus bestaat uit een basismodule gericht op de persoonlijke communicatievaardigheden in de dagelijkse operationele activiteiten en bij meer ingrijpende veranderingstrajecten.
Hierbij aansluitend bieden wij twee optionele modules aan gericht op externe communicatie meer bepaald de sociale media en crisiscommunicatie.
 

Module 1 (3 sessies)

• Persoonlijke communicatievaardigheden
o De basisregels bij elke communicatie
o Hoe werknemers overtuigen, enthousiast houden en boeiend presenteren
o Een interne communicatiestrategie opstellen voor mijn organisatie, departement 
o De mogelijkheden van de sociale media voor interne communicatie. Moet ik als leidinggevende digitaal gaan of niet?
• Hoe veranderingen communiceren en draagvlak bekomen
• Onderhandelingstechnieken in de relatie met externe partners, directie, medewerkers, sociale partners, overheden
• Participatie technieken of hoe mijn medewerkers de organisatie beter kunnen maken
 

Module 2 (1 sessie)


• Nieuwe media voor leidinggevenden en decision makers (optioneel) 

Module 3 (1 sessie)


• Crisiscommunicatie en persmanagement
 

OPGELET: AL DEZE OPLEIDINGEN KUNNEN OP VERZOEK OOK IN HOUSE OP
MAAT VAN UW ORGANISATIE WORDEN VERZORGD

 

 


 

Gepubliceerd op: 00-00-0000

Terug naar overzichtOpen opleidingen

Nieuwsbrief

Netwerk