›› Home ›› Advies en coaching

Advies en coaching

DC Consultancy is uw geknipte adviseur voor al uw uitdagingen op het vlak van communicatie, public affairs en veranderingsmanagement. Hierbij worden samen met de opdrachtgever haalbare en gedragen voorstellen uitgewerkt.

DC Consultancy is ervan overtuigd dat de oplossing steeds binnen de organisatie aanwezig is. Wie kent er beter de organisatie als het management of de medewerkers? Via een onafhankelijke begeleider worden door middel van workshops op directie-, management- of teamniveau, knelpunten en verbeteringsvoorstellen in kaart gebracht, de omgeving geanaliseerd en de strategische keuzes bepaald. Vervolgens begeleidt DC Consultancy vanuit een coachingformule het implementatie proces.


Onze vakgebieden:

  • Begeleiden van veranderingstrajecten
  • Doorlichten en herdefiniëring van de externe communicatie- en public affairs strategie om een organisatie beter te positioneren t.o.v. beleidsmakers, directie, aandeelhouders, gebruikers en media.
  • Versterken van de interne communicatie, samenwerking en informatiedeling.
  • Helpen stimuleren van innovatie, creatieve ideeën binnen organisaties en teams


Onze aanpak:

  • Een voorbereidende strategische diagnose op directie- , management- of teamniveau waarbij doelstellingen, knelpunten en kritische succesfactoren in kaart worden gebracht
  • Uitwerking van een implementatietraject met de ermee gepaard gaande coachingformule
  • Voorzien van de trainingen, opleidingen om de betrokken actoren de noodzakelijke vaardigheden aan te leren.
  • Begeleiden bij het implementatietraject waarbij DC Consultancy in hoofdzaak een begeleidende en sturende rol vervuld. De klant wordt maximaal gestimuleerd om het implementatieproces zelf te beheren, met DC Consultancy als klankbord en coach.
  • Evaluatie en periodieke rapportering over de voortgang van het implementatieproces met de nodige voorstellen tot bijsturing.


Open opleidingen

Nieuwsbrief

Netwerk